• Konferenssitulkkaus on yläkäsite tulkkaukselle isoissa monikielisissä tilaisuuksissa kuten parlamenttien istunnoissa, kansainvälisissä konferensseissa, seminaareissa, koulutuksissa, esityksissä ja gaalailloissa. Tilaisuudesta riippuen tulkkaus voidaan hoitaa joko simultaani- tai konsekutiivitulkkauksena. Neuvomme mielellämme, mikä tulkkausmuoto sopii parhaiten järjestämääsi tilaisuuteen.

  Simultaanitulkkaus

  Simultaani- eli samanaikaistulkkaus on yleisimmin käytetty tulkkausmuoto, sillä sen avulla sanottu voidaan välittää tehokkaasti isolle ryhmälle ja monelle kielelle ilman, että tulkkaukseen tarvitsisi varata ylimääräistä aikaa. Simultaanitulkkauksessa puhuja ja tulkki puhuvat samaan aikaan. Erityisen simultaanitulkkauslaitteiston avulla tulkki kuuntelee puhujaa kuulokkeilla ja tulkkaa samalla sanotun mikrofoniin, josta tulkkaus välittyy osallistujien kuulokkeisiin. Simultaanitulkit työskentelevät äänieristetyissä tulkkauskopeissa kahden tulkin tiimeissä, koska heidän on simultaanitulkkauksen vaativuuden takia vaihdettava vuoroa 20-30 minuutin välein.

  Kun tulkkausta tarvitaan liikkuvalle osallistujaryhmälle esimerkiksi tehdaskierroksen tai opastuksen aikana, simultaanitulkkauksessa voidaan käyttää kannettavaa tulkkauslaitteistoa. Toinen simultaanitulkkauksen erityismuoto on kuiskaustulkkaus, jossa tulkki istuu tulkkausta tarvitsevien takana tai vieressä ja tulkkaa sanotun kuiskaten suoraan kuulijoille, ilman kuulokkeita tai mikrofonia. Jotta tulkkaus ei häiritsisi muita osallistujia, kuiskaustulkkausta voi tarjota enintään kahdelle kuulijalle.

  Konsekutiivitulkkaus

  Konsekutiivi- eli peräkkäistulkkauksessa puhuja ja tulkki eivät puhu samanaikaisesti kuten simultaanitulkkauksessa vaan vuorotellen. Tulkki kuuntelee puhujaa ensiksi noin 1-5 minuutin ajan ja tekee tarkat muistiinpanot sanotusta. Sen jälkeen hän tulkkaa sanotun muistiinpanojaan apuna käyttäen. Aikaa on siis varattava puolet enemmän, kun käytetään konsekutiivitulkkausta, mutta toisaalta konsekutiivitulkkaus ei edellytä tulkkauslaitteistoa. Konsekutiivitulkkaus soveltuu hyvin esimerkiksi opastuskierrosten, juhlapuheiden ja haastatteluiden tulkkaamiseen.

 • Neuvottelutulkkaus on konsekutiivitulkkauksen erityismuoto eli puhuja ja tulkki vuorottelevat siten, että puhujan puhuttua muutaman lauseen tulkki välittää sanotun toivotulle kielelle, jonka jälkeen puhuja jatkaa. Neuvottelutulkkaustilanteissa osallistujamäärä on usein rajallinen ja se soveltuu tulkkausmuodoksi ennen kaikkea yritysneuvotteluihin, messuille, illallisille ja virkamatkoille.

 • Kuten nimi sanoo, oikeustulkkausta käytetään juridisissa yhteyksissä kuten oikeudenkäynneissä ja poliisikuulusteluissa. Tarpeesta ja tiloista riippuen juridisissa yhteyksissä voidaan käyttää joko simultaani- tai konsekutiivitulkkausta. Oikeustulkin on Saksassa oltava auktorisoitu tulkki, jota sitoo erityinen vaitiolovelvollisuus.

  Finterpreters Dolmetschen